Project 16

Planowanie


Skuteczne planowanie i kontrola to konieczne warunki powodzenia projektu. Nie potrafimy wyobrazić sobie udanego projektu, który nie został skrupulatnie zaplanowany i który pozbawiony był kontroli. Zawsze chcemy osiągnąć sukces, zatem traktujemy planowanie i kontrolę w systematyczny i przemyślany sposób, pamiętając jednocześnie, że mimo naszych najlepszych wysiłków, mogą pojawić się niespodzianki. Dlatego też utożsamiamy się z hasłem „planowania nigdy dosyć”. 

Czytaj więcej

Koordynacja


Zależy nam na sprawnym koordynowaniu działań i wpływaniu na poszczególnych uczestników zespołu projektowego, a także od ich nastawienia do współpracy z Nami. Realizujemy projekty aktywnie, stymulując sprawną realizacją poszczególnych działań.

Czytaj więcej

Kontrola


Monitorujemy stan realizacji projektu na podstawie założonych punktów krytycznych i reagujemy w odpowiedni sposób na zmiany. Na przykład, jeżeli dochodzi do zbyt dużych opóźnień względem zakładanego harmonogramu, możemy zdecydować o przyspieszeniu niektórych kluczowych działań, przeznaczając na ich wykonanie większe zasoby.

Czytaj więcej

Rozliczenie


Realizacja każdego projektu kiedyś dobiega końca. Nasza odpowiedzialność nie kończy się z chwilą zakończenia samego projektu, trzeba bowiem przeprowadzić określone działania mające uwieńczyć zrealizowany projekt. Szczegółowy charakter tych działań zależy od specyfiki projektu. Ustalamy, czy końcowy produkt spełnia oczekiwania zleceniodawcy, sporządzamy raport końcowe. Porównujemy założenia kalkulacji ofertowych, budżetów do rzeczywistych kosztów poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Czytaj więcej

Zarządzanie projektami - pasja i doświadczenie

Jeżeli poszukują Państwo partnera, aby skutecznie zarządzać projektami, moje doświadczenie w zakresie planowania, ustalania harmonogramów i kontroli projektu okażą się bezcenne. Reagowanie na zmiany i rozwiązywanie problemów to elementy mojej codziennej pracy, co oznacza mniej problemów oraz mniejsze ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.